اجازه دهید خودتان با کمک ما چراغ خراب را تعمیر کنید! مشاوره رایگان از یک متخصص تایید شده  بدون خروج از خانه خود دریافت کنید.

عکس هایی از چراغ یا محصول خراب را برای ما ارسال کنید
کارشناسان ما بهترین گزینه را برای تعمیر محصول شما ارائه می دهند
بعد از مشاور و تعیین نوع عیب قطعات مورد نیاز خود را خریداری کنید

ما آموزش های لازم را جهت تعویض قطعه خراب به شما آموزش میدهیم که در این مسیر با مشکلی روبرو نشود.

در صورتی که مایل به تعمیر محصول توسط تیم ما بودید محصول خود را ارسال میکنید ما تعمیر میکنیم و برای شما ارسال میکنیم

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

منوی اصلی

×